ระบบเลี้ยงหอยนางรมระยะกึ่งวัยรุ่นด้วยตะแกรงพลาสติกแบบเลื่อน 3 ชั้น
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 3,696 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 8 ต.ค. 2564
ติดตั้งที่: บ้านแหลม
วันที่เริ่มใช้: 8 ต.ค. 2564
พื้นที่ใช้งาน: บ้านแหลม ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง

สำหรับเลี้ยงหอยนางรมที่มีความหนาแน่นจากแบบการเลี้ยงดั้งเดิม