ตู้ฟักไข่ไอโอที
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 30,000 บาท
อายุการใช้งาน: 3 ปี
นักวิจัย: ศาสตราจารย์ ณปภัช ช่วยชูหนู
นวัตกร: นายสวัสดิ์ ขันนุ้ย
วันที่ติดตั้ง: 27 ธ.ค. 2563
ติดตั้งที่: กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ดำเขาหลัก
วันที่เริ่มใช้: 27 ธ.ค. 2563
พื้นที่ใช้งาน: หมุ่ที่7 ต. น้ำผุด อ. เมืองตรัง จ. ตรัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟักออกโดยลดการดูแลตู้ในระหว่างวันได้