เครื่องรีดเชือกกล้วย
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: -
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 7 ก.ค. 2564
ติดตั้งที่: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ที่ทำหารกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย)
วันที่เริ่มใช้: 30 มิ.ย. 2564
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 9 ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

2.เครื่องรีดเชือกกล้วย

2.1 ได้เชือกกล้วยที่เรียบสวยงามเพื่อจักสานเป็นผลิตภัณฑ์

2.2 สะดวกในการใช้งานลดเวลาทำเชือกกล้วย

3.ผลิตภัณฑ์จักสาน

3.1 ทันสมัยตรงความต้องการของตลาด

3.2 สร้างรายได้แก่ชุมชน