ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อน
ประเภท: นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
มูลค่า: 200,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: อาจารย์ อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
นวัตกร: นางชลดา แสงทอง
วันที่ติดตั้ง: 7 ก.ค. 2564
ติดตั้งที่: ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ที่ทำหารกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย)
วันที่เริ่มใช้: 7 ก.ค. 2564
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 9 ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

1.ได้ตู้อบเชือกกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมร้อนสาหรับใช้ในชุมชน

2. ช่วยลดเวลาในการอบเชือกกล้วย

3. เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิที่จะทาให้ได้เชือกกล้วยที่ผ่านการอบมีคุณภาพเดียวกัน