ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงไก่แบบท่อไหลจากบอลลูนพีวีซี ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร
ประเภท: นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตร
มูลค่า: 90,000 บาท
อายุการใช้งาน: 10 ปี
นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล โพชกำเหนิด
นวัตกร:
วันที่ติดตั้ง: 1 ส.ค. 2563
ติดตั้งที่: สุวรรณโณฟาร์ม
วันที่เริ่มใช้: 30 ส.ค. 2563
พื้นที่ใช้งาน: หมู่ที่ 15 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา

สำหรับผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงไก่ไข่