หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารการตลาดด้วย Content Marketing
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารการตลาดด้วย Content Marketing

สถานที่ฝึกอบรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ